O nas

W Czechach towarzyszymy naszym klientom od 2017 roku, oferując szeroki zakres usług w tym usługi kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo podatkowe i compliance w zakresie podatkowym. Dzięki naszemu elastycznemu podejściu wesprzemy Cię zarówno w wejściu na rynek czeski, jak i w rozwoju już istniejącego biznesu.
 • ~220 pracowników
 • 90% klientów międzynarodowych
 • 98% retencja klientów
 • >300 obecnych klientów
 • lat na rynku
„KR Group od lat wspiera nas w prowadzeniu księgowości w Czechach. Firma oferuje również pełną i kompleksową pomoc w procesie ekspansji - od momentu założenia spółki, dopełnienia wszystkich wymagań rejestracyjnych i uzyskania niezbędnych zezwoleń, po rekomendacje w zakresie lokalnych partnerów z rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych. Razem z ekspertami z KR Group stawialiśmy pierwsze kroki w naszej ekspansji na Węgrzech.’’

Postaw na KR Group

Planujesz ekspansję w Czechach?
Lista oferowanych usług:
 • Księgowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Sprawozdawczość ustawowa i raportowanie grupowe
 • Rejestracja podatników i obliczenia zobowiązań podatkowych
 • Compliance w zakresie podatkowym
 • Kadry i płace
 • Przedstawicielstwo VAT
 • Sekretariat korporacyjny
 • Zarządzanie płatnościami
 • Rejestracja i założenie spółki
Główne branże, w których świadczymy usługi:
Nieruchomości
digitalizacja
Handel elektroniczny
Motoryzacja
Od ponad 20 lat wpieramy klientów w zakresie usług księgowych, podatkowych, 
audytu oraz kadr i płac. Przejdź do strony globalnej

Dlaczego warto inwestować w Czechach?

Najbardziej konkurencyjny kraj w Europie 
Środkowo-Wschodniej
Stabilność polityczna 
i gospodarcza
Czechy przeznaczają 1,79% swojego PKB na 
badania i rozwój
Napływ BIZ do Czech wyniósł 6,3 mld USD (2020)
„Czechy od lat stanowią atrakcyjne miejsce dla inwestycji zagranicznych - nie tylko ze względu na stabilność gospodarczą i polityczną oraz centralne położenie 
w Europie, ale także dzięki korzystnemu systemowi podatkowemu, wysoko wykwalifikowanym pracownikom 
i silnym zachętom rządowym do prowadzenia biznesu. 
W KR Group pomożemy Ci wykorzystać ten potencjał 
i przyspieszyć ekspansję Twojej firmy.’’
Kateřina Ševčíková
Country Manager

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Zapytanie ofertowe

FAQ

Wiemy, że rozszerzenie działalności na nowe rynki to trudne i czasochłonne wyzwanie, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Nie jesteś pewien z czym wiąże się prowadzenie biznesu w Czechach? Zapytaj naszego Country Managera.

Jakie są główne podatki i formy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Czechach?

Podatek Stawka podatkowa
Podatek dochodowy od osób prawnych Stawka podstawowa: 19% Stawka specjalna: 15%
Podatek dochodowy od osób fizycznych Stawka liniowa: 15%
VAT Stawka podstawowa: 21% Stawka specjalna: 15% lub 10%
Podatek od nieruchomości Zróżnicowany
Podatek od przeniesienia własności nieruchomości Podatek zniesiono w odpowiedzi na pandemię COVID-19
Podatek u źródła Dywidendy/odsetki: 15%, 35% lub 0%
 
Rodzaj ubezpieczenia Pracodawca Pracownik
Ubezpieczenie zdrowotne 9.0% 4.5%
Ubezpieczenie społeczne 21.5% 6.5%
Fundusz pracy 1.2% nie dotyczy
Ubezpieczenia chorobowe 2.1% nie dotyczy
Łącznie 33.8% 11.0%
 

Wynagrodzenie super-brutto stanowi 133,8% wynagrodzenia brutto.

Termin rejestracji podatnika na potrzeby podatku dochodowego wynosi 15 dni od dnia założenia firmy (w przypadku podatku u źródła i podatku od wynagrodzeń 8 dni). Po złożeniu wniosku firma otrzymuje numer NIP (taki sam jak numer VAT).

Firmy są zobowiązane do składania rejestracji podatkowej i deklaracji podatkowych (w zakresie podatku dochodowego i VAT) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki danych.

Kiedy należy zarejestrować się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

Firma zobowiązana jest zarejestrować się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ciągu 8 dni od rozpoczęcia pracy przez pierwszego pracownika. Cały proces można przeprowadzić w trybie online lub osobiście.

W jaki sposób i kiedy należy zarejestrować się do celów podatku VAT?

Firma, której obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył 1.000.000 CZK jest zobowiązana do zarejestrowania się do celów zapłaty podatku VAT. Na obowiązkową rejestrację firma w większości przypadków ma 15 dni od końca miesiąca, w którym spełnione zostały warunki rejestracji. Możliwe jest również dobrowolne zarejestrowanie się do celów podatku VAT w dowolnym momencie, na przykład jeśli firma ma duże wydatki na podatek VAT, ale nie osiągnęła jeszcze progu przychodu 1 000 000 CZK.

Wniosek o rejestrację należy złożyć drogą elektroniczną i powinien zawierać następujące dane:

 • Nazwa i siedziba firmy
 • Zestawienie pozostałych numerów VAT i dat rejestracji w Unii Europejskiej
 • Rachunek bankowy prowadzony w czeskim banku
 • Oryginalny wyciąg z rejestru handlowego
 • Opis charakteru prowadzonej działalności

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język czeski (wymagane jest tłumaczenie przysięgłe). Organy podatkowe mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego po jego złożeniu. Cały proces rejestracji dla celów podatku VAT trwa zwykle od jednego do dwóch miesięcy, w zależności od jakości przedłożonych dokumentów. Po rejestracji urząd skarbowy przydziela firmie numer VAT (DIČ), który służy do identyfikacji płatności od płatnika.

W przypadku sprzedaży dokonywanej na odległość próg określający, czy należy zapłacić VAT od sprzedaży klientom czeskim, wynosi 1 140 000 CZK.

Czy muszę zarejestrować beneficjenta rzeczywistego?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do zarejestrowania swojego rzeczywistego właściciela w odpowiednim sądzie rejestrowym. Po złożeniu wniosku użytkownik uzyskuje unikalny identyfikator beneficjenta rzeczywistego. Rejestracja osób prawnych wpisanych do rejestru handlowego podlega opłacie administracyjnej w wysokości 1000 CZK.

Czy można liczyć za zachęty inwestycyjne?

Czechy oferują wiele zachęt inwestycyjnych zarówno czeskim, jak i zagranicznym inwestorom w wybranych branżach, np. technologicznej. Zachęty te mogą obejmować ulgi w podatku dochodowym (do 10 lat) i zwolnienia z podatku od nieruchomości (do 5 lat). Dodatkowo dostępne jest wsparcie finansowe (np. na tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenie nowych pracowników lub podejmowanie strategicznych inwestycji w centra produkcyjne lub technologiczne) lub przenoszenie gruntów publicznych po korzystnej cenie.

Czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność handlową?

W celu wpisu do rejestru handlowego zarówno oddziały, jak i spółki są zobowiązane do zarejestrowania swojej działalności w Urzędzie ds. Zezwoleń na Działalność Handlową i uzyskania wyciągu z zezwolenia na działalność handlową. Wyznaczenie odpowiedzialnego przedstawiciela (odpovědný zástupce) odpowiedzialnego za przestrzeganie przez firmę warunków zezwolenia na działalność handlową jest obowiązkowe (nie jest wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na wolny handel).

Jakie umowy o pracę przewiduje czeskie prawo?

Prawo czeskie przewiduje dwa rodzaje umów o pracę:

 • Umowa na czas określony, którą można zawrzeć maksymalnie na trzy lata, przy czym obowiązuje limit trzech kolejno zawieranych umów tego typu.
 • Umowa na czas nieokreślony.

Oprócz tego typu umów istnieją dwie dodatkowe umowy:

 • Umowa o realizację zadania (Dohoda o provedení práce), która nie może przekraczać 300 godzin w jednym roku kalendarzowym
 • Umowa o wykonywanie pracy (Dohoda o pracovní činnosti), która nie może przekraczać maksymalnie połowy ustalonego tygodniowego czasu pracy (20 godzin)

W jaki sposób można nabyć nieruchomość w Czechach i jakie koszty należy wziąć pod uwagę?

Nieruchomość można nabyć na dwa sposoby:

 • Bezpośrednio, tj. poprzez nabycie nieruchomości (nabycie aktywów)
 • Pośrednio, tj. poprzez nabycie spółki będącej właścicielem nieruchomości (nabycie udziałów).

Podatek od nabycia nieruchomości został zniesiony przez czeski rząd w obliczu pandemii COVID-19. Poprzednio wynosił 4% ceny zakupu lub wartości nieruchomości określonej w oficjalnej wycenie, w zależności od tego, która z tych kwot była wyższa.

Oprócz podatków obowiązują dodatkowe opłaty, w tym:

 • Opłata z tytułu wpisu do Rejestru Katastralnego (1000 CZK)
 • Opłaty z tytułu uwierzytelnienia podpisów, płatne u notariusza lub w urzędzie (30 CZK za podpis)
 • W stosownych przypadkach opłata depozytowa (kwota zależna od wartości transakcji).

W drugim przypadku, podatek od wyceny wartości nieruchomości nie jest stosowany, a koszty transakcji zależą od różnych czynników związanych z rodzajem i wielkością firmy oraz wartością jej aktywów. Inne koszty mogą obejmować wydatki prawne i notarialne oraz, w stosownych przypadkach, opłaty rejestracyjne. Dochód sprzedającego z tytułu sprzedaży udziałów może podlegać następującym podatkom:

 • Podatkowi dochodowemu od osób prawnych (19%), jeśli sprzedającym jest osoba prawna.
 • Podatkowi dochodowemu od osób prawnych (5%), jeśli sprzedającym jest licencjonowany fundusz inwestycyjny na rynku nieruchomości.
 • Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (15%), jeśli sprzedającym jest osoba fizyczna.

Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas korzystając z dostępnego formularza lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym Country Managerem.

Myślisz o ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? 
Wybierz jednego regionalnego dostawcę!

Zamiast szukać wielu dostawców w każdym kraju i pomnażać swoje wydatki, wybierz współpracę z KR Group. Wspólnie ograniczymy niepotrzebne koszty oraz przyspieszymy proces związany z ekspansją Twojego biznesu na poszczególnych rynkach.
Head Office in Warsaw

ul. Skaryszewska 7
03-802 Warszawa, Poland

T: (+48) 22 262 81 00
@: office@krgroup.pl
Gdańsk Office

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk, Poland

T: (+48) 532 913 417
@: office@krgroup.pl
Białystok Office

Cieszyńska 3A
15-425 Białystok, Poland

T: (+48) 85 663 27 75
@: office@krgroup.pl
Prague Office

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4 – Nusle
Czech Republic

T: (+420) 775 262 052
@: office@krgroup.eu
Budapest Office

Teréz krt. 55-57
1062 Budapest, Hungary

T: (+36) 1 406 2504
@: office@krgroup.hu
Bucharest Office

6-8 Corneliu Coposu Blvd. Unirii View Tower 6th floor, Dist. 3, 030606 Bucharest, Romania

T: (+40) 371 035 615
@: office@krgroup.ro
W naszej ofercie znajdziesz szereg usług dedykowanych dla grup ponadregionalnych w Europie 
Środkowo-Wschodniej:
 • Jeden punkt kontaktu, dedykowany opiekun klienta i zespół ułatwiający współpracę pomiędzy biurami KR Group
 • Harmonizacja procesów zgodności VAT i kompleksowe rozliczanie podatku VAT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
 • Jednoczesny system raportowania, w tym ujednolicone raportowanie zarządcze i kadrowo-płacowe
 • Usługi centralnego zarządzania procesami płatności
 • Ponadregionalny zespół podatkowy zdolny do obsługi projektów dotyczących transgranicznych cen transferowych i lokalizacji oprogramowania księgowego
 • Interfejsy i integracja opracowane dla zdecydowanej większości programów księgowych i raportowych
 • Narzędzia i procedury wymiany wiedzy zapewniające optymalizację czasu
 • Wewnętrzna hurtownia danych księgowych połączona z lokalnym oprogramowaniem księgowym.
 
 

Kontakt

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4 – Nusle
Czech Republic

Paweł Cabaj, VAT CEE Coordinator
t: +48 22 511 58 22

Formularz kontaktowy

Contact Form CZ-PL
Copyright © 2020 KR GROUP
Legal disclaimers & privacy policy
cross